Tjänster

Installation

Oxyfi utför mekanisk och elektrisk integration samt installation av lösningar i vår kunders fordon. En fullt korrekt installation är mycket viktig för såväl lösningens prestanda som för att minimera det framtida behovet av felavhjälpande underhåll ombord.

Löpande drift

Oxyfi:s samtliga lösningar erbjuds under en tjänstemodell. Här ingår allt som krävs: rättighet att använda mjukvaran, hosting av central mjukvara, drift, underhåll, support, ny funktionalitet och eventuella felrättningar. För vissa lösningar ingår också att hantera de mobila data-abonnemang som ingår i tjänsten.

Integration

Vi genomför integration av olika typer av systemlösningar till fungerande helheter.

Underhåll

Oxyfi utför felavhjälpande underhåll på utrustning i fordonen enligt serviceavtal. En vanlig modell är att vi lokaliserar det exakta felet via fjärrinloggning, därefter guidar och supporterar vi vår kunds lokala underhållspartner så att de kan utföra de korrigerande aktiviteterna i fordonet.

 • Blå Tåget
 • Norrtåg
 • Värmlandstrafik
 • Länstrafiken Örebro
 • Länstrafiken Sörmland
 • ÖstgötaTrafiken
 • Scania
 • Arriva
 • M2M Partner of TeliaSonera
 • ISO 9001
 • ISO 14001