Tjänster

Installation

Vi åtar oss gärna att utföra mekanisk integration och installation av våra lösningar i vår kunds fordon. En fullt korrekt installation är mycket viktig för såväl lösningens prestanda som för att minimera framtida felavhjälpande underhåll ombord.

Löpande drift

Oxyfi erbjuder samtliga lösningar under en tjänstemodell. Här ingår allt som krävs: rättighet att använda mjukvaran, hosting av central mjukvara, drift, underhåll, support och ny funktionalitet. För vissa lösningar ingår också att hantera den eller de mobila data-abonnemang som ingår i tjänsten.

Integration

Vi åtar oss gärna att integrera olika typer av mjukvarulösningar till en fungerande helhet. Exempel på uppdrag är att dela ut GPS-positioner från en GPS ombord till ett flertal behöriga system på landsidan såväl som ombord.

Underhåll

Oxyfi utför felavhjälpande underhåll på utrustning i fordonen enligt serviceavtal alternativt på löpande basis. En annan vanlig modell är att vi lokaliserar det exakta felet via fjärrinloggning, därefter guidar och supporterar vi vår kunds lokala underhållspartner så att de kan utföra de korrigerande aktiviteterna i fordonet.

 • Blå Tåget
 • Norrtåg
 • Värmlandstrafik
 • Länstrafiken Örebro
 • Länstrafiken Sörmland
 • ÖstgötaTrafiken
 • Scania
 • Arriva
 • Soliditet - AA
 • M2M Partner of TeliaSonera
 • ISO 9001
 • ISO 14001
 • TransQ Qualified