oxInformationBroker

oxInformationBroker (OIB) är en lösning för att dela fordonsdata mellan behöriga system.

En vanlig situation är att till exempel lösningar för skyltstyrning, biljetter, trafikledning och eco-driving alla kräver GPS och mobila modem med externa takantenner i varje fordon. Detta leder till mycket onödig utrustning att köpa in, installera, underhålla och bekosta mobila dataabonnemang för. Med OIB räcker det med en robust GPS-enhet, ett robust modem och ett mobilt dataabonnemang per fordon.

 

Med OIB kan vilket som helst fordonsdata delas mellan behöriga system. Externa system ombord och/eller på ”landsidan” kan efterfråga specifik information alternativt få det skickat till sig i realtid via ett prenumerationsförfarande.

En annan tillämpning för OIB är kollektivtrafikmyndigheter som i ökande omfattning åläggs att på ett enkelt men kontrollerat vis tillhandahålla samhällsinformation till medborgare och företag.

 • Blå Tåget
 • Norrtåg
 • Värmlandstrafik
 • Länstrafiken Örebro
 • Länstrafiken Sörmland
 • ÖstgötaTrafiken
 • Scania
 • Arriva
 • Soliditet - AA
 • M2M Partner of TeliaSonera
 • ISO 9001
 • ISO 14001
 • TransQ Qualified