oxConnect

oxConnect är en robust lösning för internetaccess till alla typer av fordon. Lösningen erbjuds i olika konfigurationer för att möta olika kravnivåer, allt från multipla mobila datanät med dynamisk lastdelning som ger mycket hög kapacitet till mer kostnadseffektiva konfigurationer med endast en mobil databärare.

De mobila uppkopplingarna mot internet distribueras till intressenter på hela fordonet via trådade LAN och/eller trådlösa WiFi-nät.

Alla delar i lösning övervakas 24/7 för att snabbt kunna åtgärder eventuella problem och därmed uppnå hög tillgänglighet.

oxConnect finns idag installerat i fordonstyperna Regina, Itino, Corradia Nordic X61/X62, X11 liksom i klassiska lok-och-vagn konfigurationer samt i ett stort antal olika bussmodeller.

 • Blå Tåget
 • Norrtåg
 • Värmlandstrafik
 • Länstrafiken Örebro
 • Länstrafiken Sörmland
 • ÖstgötaTrafiken
 • Scania
 • Arriva
 • M2M Partner of TeliaSonera
 • ISO 9001
 • ISO 14001