Kvalitet- och miljöpolicy

Genom egen utveckling av mjukvarusystem och ett nära samarbete med noggrant utvalda leverantörer och partners erbjuder Oxyfi kompletta lösningar till persontransportbranschen.

Vi ska ha motiverade medarbetare med hög kompetens, särskilt inom design av robusta system, datakommunikation, drift och övervakning samt branschspecifika krav. Vi ska alltid möta våra kunders förväntningar.

Oxyfi bedriver ett kontinuerligt förbättringsarbete av verksamheten för att höja kvaliteten och begränsa miljöpåverkan. Bolaget arbetar aktivt med att minska föroreningar i samband med våra transporter. Oxyfi följer gällande lagar och miljökrav.

Stockholm, 2018-04-16

Oxyfi AB
Håkan Larsson

 • Blå Tåget
 • Norrtåg
 • Värmlandstrafik
 • Länstrafiken Örebro
 • Länstrafiken Sörmland
 • ÖstgötaTrafiken
 • Scania
 • Arriva
 • Soliditet - AA
 • M2M Partner of TeliaSonera
 • ISO 9001
 • ISO 14001
 • TransQ Qualified