Företaget

Oxyfi AB utvecklar och driver sedan 2006 lösningar inom ICT (Information and Communication Technology) till olika slags aktörer inom spår-, väg- och vattenburna trafiksystem.

Organisationsnummer: 556704-8060

 • Blå Tåget
 • Norrtåg
 • Värmlandstrafik
 • Länstrafiken Örebro
 • Länstrafiken Sörmland
 • ÖstgötaTrafiken
 • Scania
 • Arriva
 • Soliditet - AA
 • M2M Partner of TeliaSonera
 • ISO 9001
 • ISO 14001
 • TransQ Qualified