The company

Oxyfi AB, established in 2006, develops and operates ICT-solutions for various actors in the rail and road transport industry.

The company is listed in the Swedish trade and company register under the number 556704-8060.

 • Blå Tåget
 • Norrtåg
 • Värmlandstrafik
 • Länstrafiken Örebro
 • Länstrafiken Sörmland
 • ÖstgötaTrafiken
 • Scania
 • Arriva
 • M2M Partner of TeliaSonera
 • ISO 9001
 • ISO 14001