Välkommen

Lösningar för internet ombord

Oxyfi är marknadsledande inom lösningar för internet ombord till räls-, väg- och vattenbundna transportfordon. Våra system och tjänster används med framgång av trafikhuvudmän, tåg- och bussoperatörer samt privatägda järnvägsföretag.

 • Blå Tåget
 • Norrtåg
 • Värmlandstrafik
 • Länstrafiken Örebro
 • Länstrafiken Sörmland
 • ÖstgötaTrafiken
 • Scania
 • Arriva
 • Soliditet - AA
 • M2M Partner of TeliaSonera
 • ISO 9001
 • ISO 14001
 • TransQ Qualified